تبلیغات
空手道 گنابادرزم 空手道 - شرایط مربی گری در کاراته
Gonabadrazm

شرایط مربی گری در کاراته

نویسنده: دبیر انجمن سه شنبه 3 دی 1392 ساعت 21:30 نظرات


كلمه مقدس و با ارزش مربی ( تربیت كننده )  به كسی اطلاق میگردد كه خودش تعلیمات و آموزشهای لازم و كافی در رشته ورزشی مربوطه را دیده و به درجه ای  از  دانش و اگاهی  برسد كه بتواند با روش های صحیح و اصولی وعلمی،  اندوخته های خود را به شاگردان تحت تعلیم انتقال دهد و همیشه در پی تازه های علوم ورزشی ویافته های دنیای ورزش باشد تا بتواند ورزشكاران تحت تعلیم خود را به پیشرفت ، تكامل و موفقیت برساند، و با ارائه فرصتهای مناسب ورزشكاران را هم  در بعد ورزشی  و هم در بعد انسانی  تا نهایت توان تكامل ببخشد.


مربی باید دارای مهارتهای : یك مربی خردمند ، دانش یك پزشك ، رهبری و مدریت یك مدیر و بصیرت یك روان شناس باشد.

یك مربی برجسته  باید دارای خصوصیات فراوانی باشد كه چند نمونه از مهمترین انها در زیر بیان میشود:

1-     باید توانایی آموزش و تدریس راهبردهای پایه را داشته باشد .

2-     لازم است مربی ورزشكاران  تحت تعلیم خود را درك كند و با شناخت رشد اسكلتی و تكامل عضلانی و محدودیتهای جسمی هیجانی ، از چگونگی اعمال فرد در سطح تكاملی خاص با خبر باشد.

3-     تكنیكها ، قوانین  و سایر اطلاعات اساسی ورزشی كه مربیگری آن را بر عهده دارد بشناسد.

4-     مربی باید الگوی بازیكنان و ورزشكاران خود باشد، فردی باشد با شخصیت قوی ، صبور، رازدار ، دانا ، مهربان ، راستگو ، پهلوان ، دلیر، بشاش ، معتقد به درست وغلط  و ....   .

5 -  مربی باید دارای هدف باشد.

*******************

برای مربیگری در كاراته  مربی مربوطه  قبل از  تشكیل كلاس الزامیست  تا  یك دوره مربیگری عملی  و یك دوره مربیگری تئوری را با نمره قبولی طی نماید تا از طریق فدراسیون مجوز  تشكیل كلاس  و كارت مربیگری صادر گردد.

*   دوره مربیگری عملی  همانطور كه از نامش پیداست عملی میباشد و شامل فنون و  تكنیك ها و مهارتهای  رشته ورزشی كاراته میباشد و چگونگی اموزش علمی و صحیح  و به طور كلی هر انچه مربوط به كاراته و مربیگری در كاراته میشود.

*   مربیگری تئوری شامل كلاسها و كتابهای اموزشی زیر میباشند كه  حداقل نمره قبولی در آنها  12 میباشد یعنی برای قبولی باید  حداقل نمره 12 از 20 گرفته شود كه شامل  دروس زیر میباشند:

1-     طراحی تمرین

2-     آناتومی  و فیزیولوژی

3-     تجزیه و تحلیل مهارتها

4-     نقش مربی

5-     رشد و تكامل حركتی

6-     تغذیه ورزشی

7-    روانشناسی ورزشی

8-     آمادگی جسمانی

9-     ایمنی در ورزش

10-   مبانی تربیت بدنی

گالری تصاویر