تبلیغات
空手道 گنابادرزم 空手道 - ورزش در گرما
Gonabadrazm

ورزش در گرما

نویسنده: رئیس انجمن یکشنبه 17 خرداد 1394 ساعت 14:08 نظرات
با توجه به فصول گرم پیش رو ذکر این نکات ضروری به نظر رسید:
پاسخ قلبی عروقی به فعالیت ورزشی در گرما
بیماری های گرمایی
راهکارهای فعالیت ورزشی در گرما
( منبع: مبانی فیزیولوژی ورزشی٬ دکتر عباسعلی گائینی٬ انتشارات پیام نور)
ورزش در گرما :
با توجه به فصول گرم پیش رو ذکر این نکات ضروری به نظر رسید٬

پاسخ قلبی عروقی به فعالیت ورزشی در گرما :

هنگام فعالیت ورزشی در گرما حجم خون به سوی پوست برای انتقال گرمای درونی بدن به بیرون از بدن ٬ تغییر مسیر میدهد ٬ لذا جریان خون از نواحی احشایی و کلیوی کاهش می یابد در نتیجه بازگشت وریدی کاهش می یابد و باعث پرشدگی کمتر قلب می شود٬ برای جبران برون ده قلبی ٬ تواتر قلب( ضربان) افزایش می یابد تا جریان خونی کاهش یافته را جبران کند.

بیماری های گرمایی:

۱-گرما گرفتگی
۲-گرما زدگی
۳-گرما ماندگی
۴-سنکوپ ناشی از گرما

راهکارهای فعالیت ورزشی در گرما:
۱- استفاد از لباسهای سبک و آزاد
۲-فعالیت در زمانهای خنک‌تر روز
۳- کنترل دمای سالن های سرپوشیده
۴-نوشیدن آب قبل از فعالیت
۵- آب رسانی به بدن در حین فعالیت ( در یک لیتر آب یک حبه قند و یک سر قاشق مرباخوری نمک بریزید به طوری که محلول مزه شوری یا شیرینی ندهد ٬ این سرم قندی نمکی را در طول فعالیت هر ده دقیقه یک جرعه بنوشید تا الکترولیت های بدن و بازجذب آب از کلیه ها تسهیل شود)
۶- نمک کافی در غذایتان موجود باشد
( منبع: مبانی فیزیولوژی ورزشی٬ دکتر عباسعلی گائینی٬ انتشارات پیام نور)

گالری تصاویر